ابعاد

۶۰ × 60 cm

ارتفاع

پهنا

عمق

عمق داخلی

ظرفیت

جوجه گردان

کتلیتیک ساید پنل

ماکزیمم درجه حرارت فر

☑️ریل تلسکوپى

☑️سیستم هوشمند