تعداد لگن

ابعاد سینک

طرح سینک

جنس سینک

تعداد سینی

سیفون و زیرآب

نوع اتصال

تکنیک آب بندی

جا مایع

سبد

تخته گوشت

سوراخ نصب شیر

وضعیت گارانتی