خانواده محصول :

نمای ظاهری

فیلتر آلومینیومی

لامپ

عمق

طول

قدرت مکش

وضعیت صدا

وضعیت دودکش

صفحه نمایش

نوع موتور

نمای پنل

ریموت کنترل از راه دور

قابلیت نصب فیلتر ذغال

جنس موتور و پروانه