ابعاد

۸۴ × 50 cm

ابعاد

تعداد لگن

جنس سینک

تعداد سینی

سیفون و زیرآب

عمق لگن

تکنیک آب بندی

نوع اتصال

سبد پلاستیکی

سینی پلاستیکی

وضعیت گارانتی