ابعاد

۱۲۰ × 44 cm

ابعاد سینک

تعداد لگن

جنس سینک

تعداد سینی

وضعیت گارانتی

وضعیت زیرآب

وضعیت لگن

تکنیک آب بندی

نوع اتصال

سبد و سینی پلاستیکی