نمای ظاهری

ریموت کنترل

فیلتر آلومینیومی

سنسور

لامپ

عمق

طول

قدرت مکش

وضعیت صدا

وضعیت دودکش

فیلتر آلومینیومی چند لایه

صفحه نمایش

وضعیت لامپ

وضعیت سنسور

نوع کلید

نوع موتور