ارتفاع قابل‌تنظیم پوشش دودکش

تعداد موتور

توضیحات روشنایی

توضیحات صفحه نمایش

توضیحات فیلتر

حجم مکش

حسگر حرارت

حسگر دود

امکان خاموش شدن خودکار

تعداد دور موتور عادی

روشنایی

سایر مشخصات

صفحه نمایش

عرض هود

کنترل از راه دور

نوع کلید

نوع هود