با تکمیل و ارسال فرم زیر , بعد از تایید صحت اطلاعات توسط نوین روز , شما هم میتوانید محصولات خود را در سایت نوین روز به معرض نمایش بگذارید و فروش خود را چندین برابر کنید

 

بارگذاری یکی از موارد الزامی میباشد : عکس روزنامه رسمی یا جواز کسب یا پروانه بهره برداری

تصویر کپچا